Metoda Bobath dla dorosłych przeznaczona jest dla pacjentów mających zaburzenia w napięciu mięśniowym, ruchu i funkcji spowodowanych nieprawidłowym działaniem Ośrodkowego Układu Nerwowego. Jednostki chorobowe, które można poprowadzić zgodnie z koncepcją: udary mózgu, urazy mózgowo- czaszkowe, stwardnienie rozsiane, polineuropatie.