FIZJO-TOP świadczy usługi w zakresie rehabilitacji leczniczej, która ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy oraz poprawę jakości życia. Każdy pacjent traktowany jest indywidualnie. Na pierwszej wizycie wspólnie z pacjentem ustalamy plan rehabilitacji.