Metoda FDM (Fascial Distortion Model) zakłada, że odkształcenia (dystorsje) powięzi są główną przyczyną zaburzeń funkcji narządu ruchu. Diagnostykę metody obejmuje dokładna obserwacja „mowy ciała” pacjenta, obserwacja odkształceń powięziowych oraz korelowanie ich z innymi objawami klinicznymi.

Metoda FDM stosuje specjalne techniki manipulacji tkanki powięzi, uwalniania powięziowego oraz głębokiego masażu, które uruchamiają przepływ krążenia przez odkształcone tkanki i ułatwiają ich regenerację oraz przywrócenie prawidłowej ciągłości i elastyczności włókien.

Metodę FDM z wielkim powodzeniem stosuje się w leczeniu problemów ortopedycznych:

– skręcenia stawów,

– zwichnięcia,

– naderwania mięśni,

– wszelkiego rodzaju urazy sportowe,

– bóle tkanki, na skutek nadmiernego napięcia,

– bóle w przebiegu zespołów bólowych kręgosłupa,

– ograniczenia ruchomości stawów.